Voor hooggevoelige vrouwen

De overgang van het ego naar hartsbewustzijn

De overgang van het ego naar hartsbewustzijn

Deze Nieuwe Tijd:

Wij leven nu in een wereld waarin wij collectief van bewustzijnsniveau aan het “upgraden” zijn. Van het Vissentijdperk waarin de ontwikkeling van macht, hebzucht en het ego centraal stond naar het Aquariustijdperk waarin de ontwikkeling van liefde, eenheid en licht centraal staat. Dit is het tijdperk waarin wij momenteel leven: de nieuwe tijd. Decennia lang leren wij ‘levender wijs’ ons bewustzijn te verlichten, hoe meer levens wij leven hoe wijzer, krachtiger en bewuster wij worden. Omdat het de bedoeling is dat de mensheid collectief mee gaat in de verandering van de energie en de verhoogde trillingsfrequentie der liefde is er ondersteuning nodig. Vele oude zielen en nieuwetijdskinderen zijn geïncarneerd om de aardse wereld een handje te helpen; ik noem ze “bewuste zielen”. Deze bewuste zielen bezitten al dit verhoogde bewustzijnsniveau, waardoor hun aanwezigheid ervoor zorgt dat het collectieve bewustzijnsniveau verhoogd wordt en zullen zij waar het nodig is liefde, licht en inzichten geven aan zielen welke dit verhoogde bewustzijnsniveau nog niet bezitten. In wezen zijn deze “bewuste” zielen altijd al op deze aarde geweest, maar omdat we collectief steeds bewuster worden staan wij er doorgaans meer voor open, wordt het meer erkend en wordt er meer over gesproken. Ook zijn ze nu in grotere getale geïncarneerd, we kunnen immers wel een extra handje gebruiken.

Dit is een tijd waarin we overgaan naar een hoger bewustzijn waardoor we als hooggevoelige veel nieuwe informatie door krijgen om bij te dragen aan een nieuwe wereld. Er openen morgen multidimensionale poorten die je helpen het egobewustzijn (3e dimensie) te doorzien vanuit je zielsbewustzijn (5e dimensie). Je kunt je voorstellen dat wanneer je als hooggevoelige vrouw op deze manier veel informatie door krijgt, die je deze soms niet kunt plaatsen dat dit kan leiden tot terugtrekken, overprikkeling en andere gevoelens. Want hoe ga jij om met zoveel informatie en gevoelens en emoties die je allemaal oppikt en (nog) niet kunt uiten en kunt plaatsen?

Wat van groot belang is om de rust te vinden in jezelf en even stil te gaan zitten, in meditatie, in het bos, de natuur, even alleen zijn in stilte. Je kunt je dan beter af gaat stemmen op het grotere geheel waar jij onderdeel van uit maakt van wat er nu gebeurt, om je bewust met deze energie te verbinden en op te pikken. Via meditatie, dromen waarin je astrale reizen maakt, ontvang je ook informatie vanuit de 5e dimensie. We zijn NU echt hele grote stappen aan het maken, vanuit het collectief bewustzijn, zijn we allen aan het transformeren naar het hogere bewustzijn, naar de 5e dimensie. Wanneer gebeurt dat? NU! Zorg dat je er klaar voor bent en tijd ervoor neemt!

Wat is de 3e en de 5e dimensie?

Heel kort uitgelegd is leven in de 3e dimensie het egobewustzijn, gehecht zijn aan je slachtofferschap, identificatie met macht en materialisme. Vanuit de 5e dimensie leven, ben je los geraakt met de identificatie vanuit het ego, ben je in verbinding met je hogere bewustzijn, waardoor deze wordt verruimd en je meer leeft vanuit je hart. Tevens ervaar je onvoorwaardelijk liefde voor jezelf en daardoor ook voor alles om je heen. Vanuit dit punt leef je in totale vrijheid, zonder verwachtingen, zonder tijd, je laat je mee stromen door het leven waarin alles vloeiend in elkaar overloopt en je precies krijgt wat je op dat moment nodig hebt. Je staat dan helemaal OPEN voor alles wat er komt, heb je geen oordeel en angsten meer over jezelf, anderen en het leven. Geen gedachtegangen meer die jouw leven overnemen, maar daar voor in de plaats meer rust en stilte in je hoofd.

Een hooggevoelige is gevoeliger voor sensaties, prikkels en indrukken en heeft meestal moeite met zichzelf te aarden, omdat een hooggevoelige een ‘hogere’ energie heeft. Als je een aura van een hooggevoelige bekijkt, dan ziet deze er dikwijls uit als een trechter als diegene zich niet goed kan of wil gronden. Daarbij komt dan vaak bij dat diegene dan last heeft van het fysieke gestel en soms moeite met taal. Op blote voeten lopen (minstens 20 minuten en dan wel buiten) grond enorm sterk. Maar ook letterlijk zeggen: “Moeder Aarde, wil jij je met mij komen verbinden vandaag en gronden, de hele dag” werkt al heel krachtig.

Veel hooggevoelige hebben ook een paranormale aanleg, pikken gemakkelijk emoties, gedachten en gevoelens van andere mensen en soms ook van dieren/bomen/planten op. We zijn vaak erg creatief met liefde voor kunst, cultuur en muziek. Toch ontwikkelen ze vaak een laag zelfbeeld omdat ze het gevoel hebben niet aan de maatschappelijke eisen, patronen en structuren te kunnen voldoen. Ook gebeurtenissen die verdriet of pijn met zich meedragen kunnen vaak een grote indruk achterlaten en zijn moeilijk te verwerken. Als volwassenen zich langdurig niet kunnen ontladen en daardoor indrukwekkende gebeurtenissen niet kunnen verwerken, kan dat leiden tot verslavingen of een gevoel willen creëren om zichzelf te verdoven, zoals dissociëren. Ook hebben veel hooggevoelige een combinatie van hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid.

Wanneer de gevoeligheid van een hooggevoelige ziel erkend en herkend wordt, vallen alle puzzelstukjes op hun plaats en zal het leerproces starten. De ontwikkeling zal groeien. Een reis zal beginnen. Een reis terug naar de kern, een reis terug naar liefde, een reis terug naar jouzelf. Zie de uitleg hierboven van de 5e dimensie.

Hoe weet jij nu waar jij staat? De overgang van de 3e naar de 5e dimensie!

Vul dan serieus de vragen eens in: Neem even 10 minuten tijd voor jezelf.

Ga eens na wat jouw kennis en ervaring en wat jouw kwaliteiten en talenten op dit moment zijn als hooggevoelige vrouw. Zo krijg je inzichten van waar je staat in je bewustzijn en activeer je de verbinding met je eigen hogere bewustzijn.

  • Wat ben je kwijt geraakt?
  • Wat heb je teruggevonden?
  • Wat is zich nu aan het ontwikkelen?
  • Wat merk je op als je over jezelf praat met die ander?
  • Wat ontdek je?
  • Herken je jezelf in de ander? Levert je dat inzichten op?

Schrijf je inzichten direct op zodat het helder voor je wordt en jezelf even de ruimte geeft om erbij stil te staan. Oefen dit regelmatig, deze vragen en vooral jouw antwoorden hierop zorgen ervoor dat je veel bewuster van jezelf wordt.

Bewustzijn

De trillingsfrequentie van de energie van de mensheid wordt geleidelijk aan verhoogd en verlicht met als eindbestemming eenheid, vrijheid van ons ego, liefde en licht.

Veel van deze bewuste zielen worden al geboren met een natuurlijk geïntegreerde wijsheid en hebben alles in zich om het ego te ontstijgen. Als een ziel bewust is, staat het in contact met het hart en de puurheid van ons zijn. Hoe dichter bij het hart des te fijngevoeliger worden onze sensoren en zintuigen. Want we voelen. De energie van een bewust mens is als een radio die op de juiste frequentie is afgestemd, de informatie komt zuiver, helder en duidelijk door en ontvangt vrijwel alles wat er doorgegeven wordt. Omdat een bewuste ziel een verhoogd bewustzijn en harmonieuze trillingsfrequentie heeft, welke fijn is afgestemd op de frequentie der liefde is deze in staat om alles op te pikken en te ontvangen wat er in de directe omgeving door komt. Zelfs informatie en gevoelens op grote afstand zijn voelbaar en worden ontvangen. Ook staan ze bewust of onbewust direct in contact met de goddelijke bron. We noemen deze bewuste zielen ook wel hooggevoelige zielen. Een bewuste ziel is hooggevoelig, maar het kan zijn dat een hooggevoelige ziel nog niet bewust is. Wanneer de juiste tijd is aangebroken wordt deze onbewuste hooggevoelige ziel herinnerd aan zijn of haar verhoogde bewustzijn en wordt men zich hiervan “bewust”.

De informatie komt bij een hooggevoelige ziel binnen vanuit diverse bronnen, je kunt je voorstellen dat wanneer je als hooggevoelige veel informatie door krijgt die je niet kunt plaatsen dat dit kan leiden tot onwenselijk gedrag, terugtrekken, agressiviteit, overprikkeling en andere vormen van contactproblemen.

Want hoe ga je om met zoveel informatie en gevoelens en emoties welke je allemaal oppikt en je dit (nog) niet kan uiten en kan plaatsen? Indien hooggevoeligheid niet wordt (h)erkend kunnen deze problemen resulteren in een disbalans van de chakra’s en verliest men vaak naarmate men ouder wordt de controle over het herstel hiervan. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Een onbewuste hooggevoelige volwassene hoeft geen disbalans te creëren maar kan zich wel eenzaam, onbegrepen en soms zelfs beperkt voelen, hij of zij kan deze emoties en dit beperkte gevoel niet plaatsen, Er wordt dan hulp gezocht en men krijgt na onderzoek een label met een naam, een naam die vaak anders is dan de naam hooggevoeligheid. In onze huidige maatschappij wordt er niet gekeken naar hooggevoeligheid en krijgen mensen vaak een stempel bepaalde gedragsproblematiek, of persoonlijkheidsproblematiek. Dat is jammer. Ik merk binnen mijn trainingen en coaching vaak dat hooggevoelige vrouwen veel in huis hebben, sommige hebben een stempel hebben meegekregen vanuit de maatschappij en zijn daardoor lam geslagen van binnen. Hierdoor minder verantwoordelijkheid nemen over hun leven tot het moment dat ze ‘wakker’ worden en bijvoorbeeld tijdens het jaarprogramma voor hooggevoelige vrouwen werkbare tools in handen krijgen  hoe ze met hun ware ik als hooggevoelige wél in verbinding kunnen komen, ze leren hoe ze hun levensenergie kunnen laten stromen, weer moed en lef voelen om hun comfortzone te vergroten, waardoor ze groeien en helemaal op gaan bloeien.

Onze maatschappij is nog niet echt op het vrouwelijke principe ingericht, wij vrouwen moeten bepaalde structuren en vormen in ons leven nog op de mannelijke wijze doen. Dat is nu aan het veranderen, dat is op dit moment ten gunste van iedereen. De vrouwelijke manier is vanuit rust, zachtheid en ontspanning gaan leven en werken en toch heel effectief. Op deze wijze krijgt ons leven een andere vorm. Door van hieruit leven worden wij, vrouwen geïnspireerd, gevoed en van binnenuit gestimuleerd wat ook een positief effect zal hebben op mannen, kinderen, gezinnen, bedrijven, economie, maatschappelijke draagkracht en zorg. Dat werkt, want daardoor blijven wij veel gemakkelijker in verbinding met ons lichaam, de aarde en ons hart. De mannelijke manier is veel actiever, sneller en geeft sneller uiterlijke vormen weer. Niets mis mee. Maar het gecreëerde kan dan ook zo weer verdwenen zijn en is minder vaak constructief en worden de consequenties op de lange termijn niet mee gerekend. Doordat een vrouw leven kan voortbrengen door middel van haar lichaam neemt zij automatisch van nature het beeld en haar denkwijze mee wat de consequenties zullen zijn op de lange termijn in positieve vorm. Hoe mooi zou het zijn om hier meer balans in onszelf en elkaar te brengen. Dat we gaan samen werken met het mannelijke en vrouwelijke in onszelf door deze in balans te brengen. Maar ook in de wereld. Laat zien wat je kunt, wat je in je mars hebt. Laat je grootsheid zien! Laat je licht schijnen!

Over Tamara Beekmans

Tamara’s bijzondere levensreis heeft haar zeer waardevolle inzichten gegeven en doorleefde wijsheid gebracht, die ze heeft verwerkt in haar krachtige en unieke jaarprogramma’s. Ze heeft zichzelf bevrijd van een pijnlijk verleden, waarin ze als hooggevoelig kind meervoudige trauma’s opliep. Hierdoor moest ze, om te overleven, haar hooggevoeligheid onderdrukken, waardoor ze vanuit haar hoofd ging leven, afgesloten van haar diepe gevoelswereld. Later in haar leven kreeg ze hier veel last van, dit uitte zich in meerdere depressies, 5 burn-outs en een straatangst van 2 jaar. Ze heeft deze zelf leren overwinnen en is nu al jaren angst-, depressie- en burn-out vrij. Haar transformatie was groots. Van hieruit is de Vrouwenkracht Academie ontstaan, waarin ze op alle lagen met haar klanten werkt. Ze biedt hooggevoelige vrouwen praktische handvatten aan over hooggevoeligheid, hoger bewustzijn en hoe je de wezenlijke verbinding met jezelf kunt herstellen.

De vrouwen die bij haar één jaar in training en coaching gaan, kunnen door de Vrouwenkracht Methode® weer innerlijke vrijheid in alle facetten van hun leven ervaren en zij hebben hun innerlijke verbinding hersteld. En deze verandering is blijvend.

De vrouwen leren zichzelf te helen, gaan op zoek naar onderliggende patronen en hun blinde vlek en leren deze zelf te transformeren. Ze leren om oude, onderdrukte pijnlijke emoties te bevrijden uit het pijnlichaam. Ze gaan praktisch aan de slag met het onthechten van hun innerlijke criticus en leren hoe ze in contact komen met het gekwetste kind-deel en speelse kind-deel wat leidt naar hartsbewustzijn.

De training leert je om naar je eigen stem te luisteren die jou de weg wijst naar heling, en verbinding brengt vanuit je puurste essentie en hogere bewustzijn. Door middel van de door haarzelf ontwikkelde Vrouwenkracht Methode®, begeleidt ze hooggevoelige vrouwen in kleine groepen met veel passie en aandacht. Ze is geen zachte heelmeester, maar is recht door zee, eerlijk en duidelijk.

Met haar blogs en haar nieuwe boek wil ze de Vrouwenkracht Methode® voor iedereen bereikbaar maken voor wie op zoek is naar verbinding met haar of zijn diepste essentie en eigen wijsheid.

Tamara Beekmans (1975) is internationaal HSP Coach, trainer, systemisch therapeut, hoger bewustzijnscoach, docent, auteur, inspirator en oprichtster van de Vrouwenkracht Academie. Ze heeft ruim 25 jaar ervaring in het begeleiden van groepen in het bewustzijnsproces. Ze heeft al duizenden mensen geïnspireerd en begeleid in het proces vanuit je hoofd, in je hart.

Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief

Ja, ik wil op de hoogte blijven van alles wat de Vrouwenkracht Academie doet.

In tijden van censuur kunnen we je zo altijd bereiken.

*Als je je aanmeldt, ontvangt je af en toe interessante mails. Je kunt je hiervoor op ieder gewenst moment weer afmelden.

De overgang van het ego naar hartsbewustzijn