Voor hooggevoelige vrouwen

Vrouwenkracht Methode®

De 7 essentiële stappen binnen de Vrouwenkracht Methode® tot blijvende transformatie

  1. Interne veiligheid: Zorgen voor interne veiligheid, patronen beschermingsmechanisme opsporen, goed je lichaam gronden en bewonen. Verlangen om naar toe te werken, bewust worden van pijnlijke patronen, verantwoordelijkheid dragen voor je proces.
  2.  Karrespoor: Je negatieve grondovertuigingen herprogrammeren naar nieuwe positieve.
  3. Innerlijke criticus: Loskomen van de identificatie met je innerlijke criticus, saboteurs en andere ikken.
  4. Opschonen pijnlichaam door verbinding met je gekwetste innerlijke kinddeel: Heling van je gekwetste kinddeel en vrijmaken van je speelse kind en schoonmaken van pijnlichaam (waarin je eerder pijnlijke emoties hebt onderdrukt, zit nog steeds op celniveau opgeslagen).
  5. Vijf minutenregel: Ontladen eerder onderdrukte pijnlijke emoties zonder verhaal of analyse, in verbinding komen met je lichaam.
  6. Herschrijven van je verhaal: Je eigen plek bewust gaan innemen (bestaansrecht), je blinde vlek leren doorzien en transformeren.
  7. Hart/Ziel/Lichaam/Hoger Bewustzijn activatie: Activeren hartsbewustzijn (passie/ levenslust/spirit), hoger bewustzijn (grote geheel overzien, hogere trillingsfrequentie), in verbinding komen met je ziel (missie) en deze gaan leven.

De kracht van deze methode is de combinatie van de facetten. Bepaalde onderdelen van de methode komen voort uit andere methodes, zoals de innerlijke criticus en innerlijke kind, maar er is eerder nooit een verbinding gelegd tussen deze onderdelen. Dat het beschermingsmechanisme van de innerlijke criticus voortkomt uit de negatieve overtuigingen van het gekwetste kind in ons. Ook is interne veiligheid en het ontladen van het pijnlichaam en tegelijkertijd de verbinding met je hart en ziel maken, een nieuwe ontwikkeling die Tamara Beekmans heeft ontdekt tijdens haar eigen herstel van overlevingspatronen. De kracht zit hem erin dat alles met elkaar in verbinding staat, dat je de tools krijgt om jezelf op alle lagen te leren te helen en hoe je hier zelf verantwoordelijkheid voor draagt.

Als je alleen met het innerlijke kind werkt, heb je nog niet al je patronen en blinde vlekken doorgewerkt en getransformeerd. We werken met patronen vanuit het overlevingsmechanisme en het gezin van herkomst en de generaties ervoor, dat noemen we systemisch.

Gedrag komt voort uit het gezin van herkomst en je geboortepatronen. Als hooggevoelig kind zijn wij ons vaak gaan aanpassen, waardoor je jezelf bent kwijtgeraakt. Je hebt je essentie ingeleverd, je ziel opzijgeschoven en op dat moment ben je egomechanismes gaan creëeren. Dat moest ook, om te overleven, om liefde en erkenning en bestaansrecht te krijgen. Dit zorgt ervoor dat deze patronen op latere leeftijd nog steeds erg actief zijn. Ook al zijn de omstandigheden gewijzigd, vaak staan je afweer- of beschermingsmechanismen nog op scherp, waardoor je niet dichtbij jezelf kunt komen. Je verlangt naar verbinding met je ziel, maar je patronen zijn zo diep ingesleten dat het bijna onmogelijk lijkt.

De Vrouwenkracht Methode® van Tamara Beekmans is een zeer effectieve methode die op alle lagen je denk- en gedragspatronen blijvend aanpakt en veranderingsprocessen in gang zet, omdat je ze bij de kern aanpakt. De kracht zit hem in de combinatie van de facetten, waarvan sommige in reguliere therapie worden overgeslagen.

Deze methode ervaren mensen als zeer krachtig. Veel mensen hebben al jaren therapie of geweldige opleidingen genoten, maar ze hebben niet eerder geleerd hun pijnlichaam op te schonen van binnenuit. Deze methode werkt van binnen naar buiten in plaats van, zoals bij de meesten, van buiten naar binnen. Deze methode is allesomvattend en benadrukt niet één aspect, maar bevat vele lagen van een mensenleven tegelijk. Alles staat met elkaar in verbinding en heeft effect op elkaar. Het fysieke, emotionele, mentale, intuïtieve, systemische en energetische aspect. Het gaat over de verantwoordelijkheid van het genezingsproces terug te geven aan degene die het zelf moet dragen en geloven dat het kan.

Het is een zelfhelend proces waarin je in enkele maanden kan leren hoe je oude, opgeslagen pijn kanaliseert en je pijnlichaam tot rust brengt door je emoties te uiten, waardoor je weer bij je intuïtie kunt komen. Je leert je bewust te worden van je egomechanisme en de delen die je niet ondersteunen leer je te transformeren naar wel ondersteunende delen.

Hooggevoelige mensen hebben iets bijzonders bij te dragen aan onze wereld, zij brengen het gevoel en het gevoel voor schoonheid weer terug, daar waar we het verloren en vergeten zijn.

Je leert je de kwaliteiten van je hooggevoeligheid volop in te zetten en te gebruiken, want deze zijn zeer krachtig en helpend. Je leert je energielevel te reguleren en energetisch te communiceren en je te begrenzen. Je voelt goed waar je behoeftes liggen, als je goed je lichaam bewoont. Dan ontstaat er vanzelf zelfliefde doordat je hartsbewustzijn geactiveerd wordt.

“Het is zo simpel, waarom heeft dit nooit iemand eerder bedacht?”

Als je aan de slag gaat met het in verbinding komen met je gekwetste kinddeel en haar erkent en beschermt, zal zij langzaamaan meer en meer transformeren naar het speelse kind in jou, wat je ziel is. Een volwassen bewust ego, in combinatie met je speelse kind waarbij je ook bewust je lichaam goed bewoont, is een geweldige combinatie waardoor je jezelf in balans kunt brengen en houden.

De Vrouwenkracht Methode® heeft al deze aspecten met elkaar verbonden en bevat de kern van de pijnpunten van het menselijke bestaan. Door het transformeren van je beschermings- of afweermechanismes die vaak nog op actief staan, door het ontladen van oude opgeslagen emoties en deze vrij te maken, komt er direct ruimte voor je ziel, voor je hartsbewustzijn. Je gezonde delen krijgen weer ruimte, zodat je weer kan gaan voelen, je intuïtie kan krachtiger worden en je gaat je langzaamaan weer je ontspannen zelf voelen, vanuit een hoger bewustzijn en een hogere trillingsfrequentie. Dat leeft een stuk makkelijker en fijner. Je kwaliteit van leven gaat ontzettend veranderen.

De Vrouwenkracht Methode® is een beschermd merk dat is vastgelegd en geregistreerd binnen Europa. Niets uit deze methode mag zomaar overgenomen worden of gebruikt worden zonder toestemming van de eigenaar. Tevens geld er auteursrecht op alle gepubliceerde stukken en werkmaterialen.

De Vrouwenkracht Methode® wordt gebruikt in het jaarprogramma. En in de Vrouwenkracht Methode® Coachingsopleiding, leiden we Vrouwenkracht Coaches op om deze te gebruiken bij klanten in hun eigen praktijk.

Deze werkvorm is voor een deel ook uitgewerkt in het boek: De roep van de hooggevoelige vrouw.

Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief

Ja, ik wil op de hoogte blijven van alles wat de Vrouwenkracht Academie doet.

In tijden van censuur kunnen we je zo altijd bereiken.

*Als je je aanmeldt, ontvangt je af en toe interessante mails. Je kunt je hiervoor op ieder gewenst moment weer afmelden.

Vrouwenkracht Methode®